A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. RészletekRendben

Csigalépcső Fotóstudió bérlés Bérelhető fotóstudió Fényképész műterem Kiwi Art and Photography Studio Kiwi Art and Photography Studio Kiwi Art and Photography Studio Bérelhető fotóstúdió Kiwi Art and Photography Studio Kiwi Art and Photography Studio Kiwi Art and Photography Studio Kiwi Art and Photography Studio Bérelhető fotóstudió Bérelhető fotóstudió Bérelhető fotóstudió Kiwi Art and Photography Studio Kiwi Art and Photography Studio

Bérleti feltételek

Fotóstúdió bérlés és felhasználói feltételek

Jelen feltételek a Kiwi fotóstúdióban, kurzusok vagy műhelyek,   fényképészeti szolgáltatások és fotóstúdió bérlés esetén. Ezek külön-külön meghatározott, de minden esetben egymással. Azáltal, hogy igénybe veszi a Kiwi Studio fotóstúdió bérleti szolgáltatását-, bármely fényképészeti szolgáltatását-, részt vesz annak kurzusán-, tanfolyamán vagy rendezvényén, vagy más megállapodás keretében együttműködik a Kiwi Stúdióval, automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket.

I. Meghatározások

Jelen szerződésben az alábbi kifejezések jelentése a következő:

"Kiwi Studio" – a stúdió tulajdonosai, bármely alkalmazottja, ügynöke vagy annak alkalmazottja vagy alvállalkozója.
"Az ügyfél" - minden olyan személy vagy cég, aki szerződéses viszonyba lép a Kiwi Studióval vagy bármely alkalmazottja egy ilyen személynek vagy cégnek-, társaságnak.  
         
"Szolgáltatás" - magában foglalja az összes stúdió helyet, vagy színpadi létesítményeit és szolgáltatásait a vezetők és asszisztensek és egyéb személyzete Kiwi Studio vagy bármely alvállalkozó a Társaság.
"Berendezés" - magában foglalja az összes felszerelést, világítás és kelléket, egyéb anyagot amit a Kiwi stúdió a szolgáltatás elvégzéséhez felhasznál.              
"Stúdió" - a Kiwi stúdió telephelye, ahol a szolgáltatásokat biztosítja és a berendezések rendelkezésre állnak.

II. Általános rész

 1. A Kiwi Stúdió vállalja a fotóstúdió és berendezései rendeltetésszerű használata során bekövetkező természetes elhasználódás-, meghibásodás következményeit, de azon túl minden felelősséget elhárít magáról.
  Az ügyfél teljes felelősséggel tartozik a fotóstúdióban illetve a berendezésekben nem rendeltetésszerű használat okán keletkezett károkért, lopásért, ezen okok miatt meghiúsult teljesítésből adódó elmaradt haszonért.   
 2. Ezektől a feltételektől csak és kizárólag a Kiwi Stúdióval történő írásos megállapodás alapján lehet eltérni.
 3. Részletes információ a Kiwi Stúdió szolgáltatásairól a Stúdió honlapján érhető el, ahol az árak  is rendelkezésre állnak. A honlap és a díjak megváltoztatásának jogát a Kiwi Studio értesítés nélkül is fenntartja.

III. Fotóstúdió bérlet

 1. A stúdió hétfőtől szombatig 9 óra és 22 óra között bérelhető, minimum foglalási idő 2 óra. A nyitvatartási időtől eltérő időszakban is bérelhető a stúdió előzetes egyeztetés alapján, 20 % felár ellenében.
 2. A stúdió szombati- és vasárnapi napon is bérelhető 30 % felár ellenében.
 3. A stúdió foglalása telefonon történhet, de azt 24 órán belül írásban kell megerősíteni. Foglalás írásban 50 % előleg megfizetése mellett lehetséges. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpont előtt nem több mint 36 órával történik, az előleget visszafizetni nem áll módunkban.
 4. Az Ügyfél köteles betartani a felhasználói feltételek összes szabályát a fotóstúdió és a berendezések használata során, ahogy a vonatkozó jogszabályokban előírtakat is.
 5. A stúdió kizárólag a bérleti szerződésben megnevezett ügyfél használatára vehető igénybe. Az ügyfél nem engedheti át a bérelt  helyiség- és eszközök használatát harmadik fél részére a Kiwi Stúdió előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 6. Az ügyfél felel minden olyan kárért, amelyet a berendezésekben vagy a stúdióban által okozott.
 7. Minden olyan anyagot-, eszközt- vagy hulladékot amelyet a bérleti időszak alatt az ügyfél hozott illetve használt vagy a használat alatt keletkezett az ügyfélnek el kell távolítani bérleti időszak végén ellenkező esetben azt a Kiwi Stúdió az ügyfél költségére végzi el.
 8. Nem megengedett a fotóstúdió és az eszközök bármely módon történő átalakítása, azokat a bérleti időszak végén eredeti állapotban kell visszaadni. Jelen tilalom megszegéséből eredő minden költség az ügyfelet terheli.
 9. A stúdiót a bérleti időszak elején tiszta állapotban adjuk át és így is kérjük vissza. Az ügyfél a bérleti időszak elején köteles a helység állapotát ellenőrizni és a kifogásolható jelenségeket haladéktalanul jelezni. Ételek és italok fogyasztása,     dohányzás nem megengedett a stúdióban helyszínen.

IV. Eszközök bérlése

 1. A Kiwi Stúdió által biztosított minden eszközt az ügyfél saját kockázatára vesz bérbe. Kiwi Stúdió nem vállal felelősséget a bérbe adott eszközökben keletkezett kárért tekintet nélkül a keletkezés módjára. A Kiwi Stúdió elhárítja a felelősséget az     ilyen esetek által okozott másodlagos kár vagy elmaradt haszon esetében.
 2. Az ügyfelek részére bérbe adott inden berendezés jó állapotban van. A felhasználó köteles a bérelt eszköz átvételekor jelezni, ha annak állapota nem elfogadható, ennek elmaradása esetén az átadott eszköz hibátlannak tekintendő.
 3. A Kiwi Stúdió írásos beleegyezése nélkül az ügyfél nem:
  • távolíthat el semmilyen eszközt vagy berendezést, a stúdió  helyszínéről,
  • módosíthat vagy alakíthat át semmilyen eszközt vagy  berendezést semmilyen módon sem,
  • használja az eszközöket, berendezéseket a gyártó által előírttól eltérő módon,
  • engedheti meg, hogy az eszközöket, berendezéseket szakképzetlen személyek használják,
  • adhatja- vagy zálogosíthatja el a részére bérbe adott eszközöket, berendezéseket..
 4. Amennyiben az ügyfél kérésére a Kiwi Studio asszisztenst-,  alvállalkozót- vagy más közreműködő személyt biztosít az ügyfél részére, ezt a személyt az ügyfél alkalmazottjának kell  tekinteni akinek a tevékenységéért a Kiwi stúdió nem vállal  felelősséget.
 5. Kiwi Stúdió nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a Kiwi Stúdió vagy annak alkalmazott(jai) által előírt-, javasolt vagy tanácsolt használattól eltérő módon történt  eszköz- vagy berendezés használatból ered.            
 • A bérleti időszak vagy az eszközök-, berendezések bérleti ideje nem hosszabbítható csak a Kiwi Studio írásos beleegyezésével.
 • A bérelt helyiséget-, eszközöket a végén a bérleti időszak végén jó állapotban (kivéve a normál elhasználódás) kell visszaszolgáltatni. Az Ügyfél köteles megfizetni a Kiwi Studio felé a pótlási értéket az elveszett vagy sérült eszközök után.

V. Fizetés és egyéb költségek

 1. Eltérő megállapodás hiányában minden bérleti díj a jelen felhasználói feltételeknek megfelelően előre-, a bérleti időszak megkezdése előtt esedékes. Engedélyezett számlatulajdonosok kell elszámolni számított 8 napon belül a számla kibocsátásának napja. Az árak változtatásának jogát az ügyfél előzetes értesítése nélkül is fenntartjuk.
 2. A bérleti díjat akkor kezdődik, amikor a stúdió, és/vagy a kibérelt eszköz-, berendezés az ügyfél rendelkezésére áll, és     akkor szűnik meg, amint a stúdió és/vagy a kibérelt eszköz-, berendezés a  Kiwi Stúdió részére visszaadásra kerül vagy a megállapodás szerinti bérleti időtartam lejár, amelyik a későbbi. A Kiwi Stúdió fenntartja magának a jogot arra, hogy bérleti idő ügyfél általi be nem tartása esetén,  az időtúllépésnek megfelelő időtartamra a bérleti díj arányos részét az ügyfél felé kiszámlázza.
 3. Minden további berendezés, szolgáltatás, személyzet vagy módosítás ami a foglalási visszaigazolástól eltér kiszámlázásra kerül az ügyfél felé.
 4. A Kiwi Stúdió kizárhatja a további stúdió- vagy eszközbérlés lehetőségéből azt az ügyfelet, aki a bérelt helyiséget vagy eszközt sérült,- megrongált állapotban adta vissza vagy a bérelt eszközt elveszítette..

VI.    A felelősség kizárása

A Kiwi Stúdió nem vállal felelősséget az ügyfél felé semmiféle közvetlen vagy következményes veszteségért (beleértve az elmaradt hasznot), vagy egyáltalán bárhogyan a következő esetekben:

 1. sérülés vagy vagyoni kár amit az ügyfél vagy az alkalmazottai vagy képviselői vagy bármely harmadik fél okozott.
 2. Meghibásodás, leállás akár a stúdió berendezései akár a Kiwi Stúdió által bérbe adott eszközök-, berendezések esetében.
 3. Olyan haláleset vagy sérülés kapcsán amely az ügyfelet-, vagy egyéb harmadik személyt érint és oka közvetlenül nem róható fel a Kiwi Stúdiónak, vagy alkalmazottainak-, alvállalkozójának.
 4. minden bírság és bírósági költség amely a stúdió- vagy eszköz-, berendezés bérlettel kapcsolatban felmerül..
 5. A Kiwi Stúdió vállalt kötelezettségeinek részére fel nem róható okok miatti nem teljesítése setén.

VII. Befejező rendelkezések

A Kiwi Stúdió jogosult azonnal megszüntetni bármely bérleti szerződés az alábbi események bekövetkezése esetén:

 1. az ügyfél esedékes számlatartozását nem rendezi a számlán feltüntetett határidőig vagy
 2. az ügyfél megsérti bármely pontjában jelen felhasználói feltételeket.

VIII. Alkalmazandó jog

Jelen dokumentumban leírtakat a magyar jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni.

A felhasználói feltételeket elolvastam és elfogadom.

Stúdió felhasználási feltételek

Szállítás és Garancia | Adatvédelmi nyilatkozat | Gyakori kérdések | Partnereink | Kapcsolat | Oldaltérkép